You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bytomt/gårdstomt

Bytomt, ca 160-490x200-250 m (Ö-V). Rönneberga bys utbredning före utskiftningen. Enl 1795 års karta.

Tilllägg RAÄ dnr 3.5.5-3029-2012: I samband med arkeologisk förundersökning inom den Ö och SÖ delen fornlämningen år 2012 påträffades 6 anläggningar varav 5 gropar och 1 stolphål. I den SÖ delen av bytomten påträffades 3 av groparna. I en grop påträffades modernt tegel och i en grop påträffades e…