You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bytomt/gårdstomt

Bytomt, ca 400x100 m (N-S). Asmundtorps bytomt före skiftena enl äldre kartor.
- - Tillägg dnr 2976/93. Rapport: I samband med ledningsdragning för VA i bytomtens centrala delar, N-S riktning, påträffades ett omrört kulturlager. Lagret innehåll tegelflis, kol och djurben. Ca 40 m N om Örstorpsbäcken framkom en N-S syllstensrad, 10 m l.
- - Tillägg RAÄ dnr 3.4.2-368-2013: Vid arkeologisk förundersö…