You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

1) Hög ca 20 m i diam och 3 m h. I mittpartiet en grop 3 m i diamoch 0.5 m dj.Beväxt med lövträd och buskar.Kring nr 1 är:2) Stenåldersboplats ca 270x150m (Ö-V). I området måttligt medflintavslag.Högen möjligen identisk med den Aspehög som omnämns i Paltebokenoch Landeboken. Den skall vara belägen i Asmundtorps bys N Vång, hoss biergene.Åkern där högen ligger har namnet Aspestycken på 1762 års kar…