Fyndplats

Fyndplats för 1 tjocknackig delvis slipad flintyxa med någotutsvängd egg. Skadad i ena långsidan, 11 cm l, 4 cm br och 1.8cm tj.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.