Boplats

Stenåldersboplats, med en utsträckning av 270x130 m (N-S) på enavsats i N-sluttning, och dess ÖNÖ- och N-sluttningar. Inomområdet tillvaratogs 1 borr, 1 kärna med 2 motståendeplattformar, 1 brandskadad konisk kärna, 4 enkla avslagsskrapor,1 spån med retuscherade långsidor samt 2 flintstycken medretusch. Vidare iakttogs sparsamt med flintavslag och övrigslagen flinta samt enstaka övriga kärnor.

OB…