Ristning, medeltid/historisk tid

1) Sten med inskription, granit, rund, 0.45 cm diam. Nedsänkt igräsmattan. Inskriften är:1749 \ J. MEfter Johan Möller, hovslagare och ägare till gården under1700-talet.2) Sten med inskription, granit, 0.5x0.25x0.15 m st. Inskrift påN sidan:AOS \ N E H DInskrift på S sidan:N O S \ N 3 DHFunnen på Klockaregården.Väghållningssten?Se skiss i inventeringshandlingarna.3) Lösfynd av spetsnackig, slipad …