Boplats

Stenåldersboplats, (?), med en ungefärlig utsträckning av 350x80m (VSV-ÖNÖ) längs en NNV-sluttning. Boplatsen begränsas i NNV aven tämligen tvär, brant sluttning ner mot bäck. Inom områdetpåträffades måttligt med fliintavslag och övrig slagen flinta,samt 1 flintstycke med knack- eller eldslagningsspår.P g a den ringa fyndmängden har jag satt (?). Läget vid den lillabäcken är dock mycket bra. I de …