Fyndplats

Fyndplats för tunnackig helt slipad flintyxa, 23 cm l, 7.5 cm broch 3 cm tj.Förvaras hos Elisabeth Pilgren, Christinelund.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.