Hög

Hög (?), 16 m diam och 1.5 m h med tämligen plan topp ca 7 mdiam. Borttagen i NÖ delen intill 5 m in i högen (?). Över Vdelen av desamma är en stig intill 0.3 m dj.Beväxt med enstaka lövträd och lövbuskar.Möjligen en naturligt bildad sanddyn, vilket framgår av smärreytskador. I området är ett flertal större och mindre sanddyner.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas el…