Boplats

1) Hög, borttagen, plats för enligt T Mårtensson.2) Stenåldersboplats, uppgift om, med okänd utsträckning.Följande fynd har påträffats i dåvarande åker, N om parken: 33avfall, 5 skrapor, 1 liten kärna, 1 bearbetad skära (SHM 12320G). 33 avfall, 10 knutor e d, 3 runtom slagna yxor, 3 borr, 2andra bearbetade stycken (SHM 12320 H). Skivskrapor, andraskrapor, borr (?), spån, flintavfall (HKH Gustav Ad…