You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bytomt/gårdstomt

Bytomt, delundersökt, ca 240x130 m (ÖNÖ-VSV). Tomten är bebyggd. Båda tomterna är Wranarps by, enligt 1801 års karta, storskifte. Äldsta skriftliga belägg 1228.

- - Tillägg RAÄ dnr 3.4.2-72-2015: Vid arkeologisk förundersökning år 2014, i bytomtens Ö del, påträffades 1 grund nedgrävning i schakt S om riksväg 9. I övrigt påträffades inga arkeologiska lämningar vid förundersökningen.