You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplats, ca 160x45 m (NÖ-SV). I området påträffades 1 skrapa avflinta, mycket sparsamt med flintavslag, samt sparsamt medskörbränd sten. Boplatsen är svåravgränsad p.g.a.besiktningsförhållanden.M. Strömberg uppger att hon vid besiktning S om gånggriften ochpå andra sidan ån, iakttagit skörbränd sten, samt ett par hundraflintföremål. Flera av fynden dateras till senneolitikum.Möjligen åsyftas den o…