You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Område med fossil åkermark, ca 780x340 m (ÖNÖ-VSV), bestående av röjningsrösen, bandparcellerade ytor avgränsade av stensträngar, terrasskanter och hak. Röjningsrösen med förhistoriskt ursprung är ca 2-5 m diam och 0,2-04 m h. De bandparcellerade ytorna är ca 5-10 m br och stensträngarna 0,5-1 m br.

Vid kulturhistorisk utredning 2013, karterades området, föranledd av planerad vägutbyggnad i samb…