You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Område med fossil åkermark, ca 2500x700 m (Ö-V, NV-SÖ). I områdetfinns talrika röjningsrösen, samt ett flertal oregelbundnaåkerytor som begränsas av terrasser, dessutom några bandformigaåkerytor som begränsas av stensträngar. De senare belägna ianslutning till och S om ett gravfält, RAÄ-nr 201. Inom områdetfinns ett flertal gravar, skärvstenshögar ochälvkvarnsförekomster.

OBS. Fritexterna är inte…