You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Fossil åkermark, ca 900x150-250 m (N-S), bestående av röjdamarkytor med ca 150 röjningsrösen och 1 terrasskant.Röjningsrösena är 2-7 m diam och 0,2-0,7 m h, övermossade, delvisövertorvade.Terrasskanten, belägen i områdets N del, är ca 100 m l (ÖNÖ-VSV)och 0,5-1 m h.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.