You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

Röjningsröseområde, ca 460x50-200m (NÖ-SV). Bestående av röjningsrösen och 1 stensträng. Röjningsrösena är ca 3-7 m diam och 0,2-0,5 m h och stensträngen ca 80 m l. Några av röjningsrösena är tämligen stensättningsliknande.

- - Tillägg RAÄ dnr 3.4.2-3807-2016: Vid kulturhistorisk utredning 2013, karterades området, föranledd av planerad vägutbyggnad i samband med anläggande av vindkraftverk. Den …