Stensättning

1) Hög (?), 7 m diam och 0,9 m h. Talrika stenar i ytan, 0,1-0,3m st. Beväxt med ett 10-tal ungtallar.50 m NV om nr 1 är:2) Stensättning (?), rund, ca 30 m diam och 0,5 m h. Övermossadfyllning av 0,2-0,5 m st stenar. Pålagd röjningssten. Partier avanläggningen saknar sten synlig i ytan. Möjligen endast ennaturbildning med ställvis påförd röjningssten.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. In…