Minnesmärke

1) Väganläggning, intill 5 m h och 12 m br, byggd i kallmur. Denutgör del av uppfarten till Maltesholms slott, samt del avlandsvägen Västra Vram-Östra Sönnarslöv, och kallas Högeväg.2) Minnessten, gråsten, 1,6 m h, 1,3 m br (NNÖ-SSV) och 0,4 m tj.Bär inskriften: HAR !=""// GUB:ALN STENMUR 104688Do FYLLNING.3) Minnessten, gråsten, 1,5 m h, 1 m br (Ö-V) och 0,6 m tj. Bärinskriften IÖNS ANDERSSON FRÅ…