Hög

1) Hög, 23 m diam och 2,7 m h. Övertorvad. I mitten en grop, 5x8m och intill 1 m dj. Bevuxen med åtta bokar. På högen stårdessutom två torra bokar, samt fläderbuskar.15 m NNV om nr 1 är:2) Hög, rest av, ursprungligen ca 20 m diam och med en nuvarandehöjd av ca 2 m. Av högen, som skadats vid grustäkt, återstår nublott den S hälften. Blottad omrörd fyllning av 0,1-0,2 m ststenar, enstaka 0,3 m st. R…