You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplats, 370x100 m (NNÖ-SSV). Inom området påträffades i sökschakt, vid särskild utredning år 2002, 209 anläggningar inom tre större sammanhängande områden. Dessa utgörs av stolphål, härdar och gropar. Fynd av bränd lera, slagen flinta och keramik. Fynden tillvaratogs. Datering: sannolikt yngre järnålder. (RAÄ dnr 321-3324-2003)

Äldre beskrivning: Boplats, ca 370x100 m (NNÖ-SSV). I området påt…