You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Fossil åkermark, ca 375x210 m (NV-SÖ), bestående av ca 30 terrasserade åkrar. Dessa är 20-200 m l (NV-SÖ), 10-35 m br och 0,3-1,2 mh. N om vägen, i områdets mellersta del, är ett par mindre, glesastensträngar och odlingssten. I mitten av området är ett parti, kring en mindre bäck, som saknar terrasser. Området övertväras av brukningsväg (Ö- V). I NV är en infartsväg samt ett lusthus.

OBS. Fritext…