You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sammanförda lämningar

1) Boplats, ca 360x110 m (Ö-V). I området påträffades måttlig-riklig förekomst av flintavslag, flintspån, mindre bearbetade flintstycken, skörbrända stenar samt sparsam förekomst av bränd flinta och flintämnen.Ungefär i mitten av området, på en sträcka av 80 m (VNV-ÖSÖ), påträffades 5 upplöjda härdar, ca 1 m i diam, bestående av skörbrändastenar, 0,1-0,2 m st, satta i cirklar med fyllning av sot, …