You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Blästbrukslämning

Slaggförekomst, uppgift om. Vid markeringen påträffas då och då slaggstycken, framför allt vid potatisplockning, uppger markägaren. Slaggbitarna brukar vara ganska små och svarta till färgen.Vid revideringsinventering 1995 var marken beväxt med gräs, varför besiktning omöjliggjordes.

Tillägg dnr 321-1081-2005: Föranledd av stora markingrepp som genomförts vid byggandet av golfbana V om slaggförek…