You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, närmast triangulär, ca 8 m i sida(Ö- V) och 0,3-0,4 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,2-0,5 m st. Stenarna ligger något löst och formen är odistinkt - kanterna flyter ut.Odlingsröse.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.