You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

Röse, stensättningsliknande, 17 m i diam och 1,2-1,4 m h. Stenarna är 0,1-0,4 m st. Delvis övertorvat. Urplockat så att botten ochdelar av mittpartiet återstår. Över krönet löper en stenmur i SÖ-NV riktning. Intill ÖNÖ kanten av röset är ett block, 0,6 m st.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.