Hällristning

1) Stensättning?, rund, 7 m i diam och 0,5 m h. Fyllning av 0,2-0,5 m st stenar. Ställvis kantskadad. Övertorvad. Något osäkert utseende. Ev. röjningsröse.15 m SÖ om nr 1 är2) Skålgropsförekomst?, bestående av 1 skålgrop?, 4 cm i diam och0,5 cm dj, belägen på ovansidan av ett block, 2,5x2,5 m st och 0,7-1,2 m h.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig…