Fyndsamling

1) Hembygdspark, ca 230x50-100 m st, bestående av 1 ryggåsstuga med uthus, 2 torp, 1 uthus, 1 jordkällare, 1 mindre lada, 1 "krutproberatehus", 1 sentida ryggåsstuga, byggd år 1923, 1 sentida mangårdsbyggnad, 2 sentida, mindre byggnader, 2 minnesstenar och 5 väghållningsstenar.I utställningsdelen är2) Fyndsamling, bestående av ett flertal förhistoriska redskap. Inga exakta fyndplatser finns angivn…