Färdväg

Hålväg?, ca 250 m l (NNÖ-SSV), 0,5-1,5 m br och 0,1-0,3m dj. I Noch S övergår hålvägen? i sentida körspår. Hålvägen är mycket otydlig. Ev. sentida körspår.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.