Bytomt/gårdstomt

Bytomt, ca 300x50-150 m st (ÖNÖ-VSV), utsträckning enligt karta från år 1738, bebyggd. Äldsta skriftliga namnbelägg enligt DAL: år1496.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.