Hällristning

Skålgropsförekomst, 1,5x1,5 m st, bestående av 22 skålgropar, varav 2 osäkra, 4-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Groparna är belägnapå ovansidan av ett block, 3x2,5 m st (NV-SÖ) och 0,7-2 m h.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.