Hällristning

Skålgropsförekomst, 0,3x0,3 m st, bestående av 9 skålgropar, varav 6 osäkra, 4-7 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Groparna är belägna påovansidan av ett block, 1,5x1,2 m st (NNV-SSÖ) och 0,5 m h.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.

Vänersnäs, hällristning
Vänersnäs, hällristning
Vänersnäs, hällristning
Vänersnäs, hällristning