Begravningsplats enstaka

Begravningsplats, 15x15 m (N-S), omgiven av en stenmur av tuktadsten, 1,25-1,9 m h och 1,2-1,3 m br. I V sidan är ingång med murpelare av tegel och järngrind. I mitten är en hög, 10 m i diam och 1,6 m h. I högens V kant är en gravsten med infälld gjutjärnstavlamed namnen på medlemmarna av familjen Hoppensted, som begravts här1803-1839.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan sa…