You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Överförd

Överförd till Össjö 470.

- - Äldre beskrivning: Fossil åkermark, bestående av 1 röjningsröseområde, ca 250x150 m (VNV-ÖSÖ). Inom området är ca 50 övermossade röjningsrösen, 2-6 m diam och 0,2-0,4 m h, och röjda ytor. Inom området finns även sentida torprösen.