You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

Fossil åkermark, ca 1100x100-600 m (NNV-SSÖ) st, bestående av 1 röjningsröseområde. Inom området är ca 500 övermossade röjningsrösen, 2-11 m diam och 0,1-1,0 m h, och röjda ytor. I områdets mellersta parti är röjningsrösena ovanligt stora och gravliknande. Ett par röjningsrösen undersöktes av LUHM 1946. De låg i kraftledningsgatan (NÖ-SV) i anslutning till RAÄ 7. Inga fynd gjordes.

- - Tillägg D…