You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

Fossil åkermark, bestående av ett röjningsröseområde, ca 250x150m (VSV-ÖNÖ). I området är ca 30 röjningsrösen och röjda ytor.Röjningsrösena är runda eller närmast runda, 3-7 m diam och0,2-0,3 m h. Några är övermossade. Ett par är upplagda kringjordfasta block. I områdets Ö del är en hög och en stensättning.Se RAÄ 18.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara fel…