You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplats, ca 120x100 m (N-S). Markägaren uppger att han inomstreckmarkerat område observerat ett flertal mörkfärgningar, ca1-1,5 m diam, innehållande kol och sot vid plöjning. I grödanframträder också anläggningarna som tydliga crop marks. Vidbesiktningen påträffades enstaka fynd av slagen flinta ochskörbränd sten inom området. Uppgiftslämnare: Stig Olsson,Björnstorp.

OBS. Fritexterna är inte kval…