You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande bildning

Högliknande naturbildning, rest av, ursprungligen 26 m diam ochintill 2,75 m h. Högen är starkt skadad vid materialtäkt igammal tid. Av högen återstår dess Ö del, ca 20x15 m (N-S) och2,75 m h, samt ett vallformigt parti av dess kant i SV-V-NV, ca5 m br och 0,3-0,4 m h, övertorvat. Över högens kvarstående Öslänt löper en stenmur, ca 15 m l, delvis överlagrad medodlingssten. Omedelbart N om högen ha…