Kemisk industri

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal, totalt 18x6 m (NÖ- SV), varav rännan, 11x2 m och 0,5 m dj, omgiven av vallar, 1-2,5 m br och 0,1-0,2 m h. I SÖ kanten och högt upp i rännan är ett jordfast block, 1,2x0,7 m (ÖNÖ-VSV) och 0,7 m h, som har utgjort endel av dalväggen. I SV delen av rännan är en murrest, 1 m l (NV-SÖ), 0,3 m br och 0,1 m h, av enstaka 0,2 m st stenar. SV delen avrännan …