Kemisk industri

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal, totalt 9x7 m (NNV- SSÖ), varav rännan, 9x2 m och 0,2-0,5 m dj, omgiven av vallar,1-3 m br och 0,1-0,3 m h. I SSÖ delen av rännan är en stenmur, 2 ml (ÖNÖ-VSV), 0,3 m br och 0,3 m h, av 0,1-0,4 m st stenar lagda ikallmur.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.