Kemisk industri

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal och 1 beckgryta.Tjärdalen är totalt 12x6 m (VNV-ÖSÖ), varav rännan, 12x2,5 m, omgiven av vallar, 1-2 m br och 0,1-0,3 m h. I ÖSÖ delen av rännan ären stenmur, 1 m l (NNÖ-SSV), 0,3 m br och 0,2 m h. Övertorvad medenstaka stenar, 0,2 m st synliga.10 m NNV om stenmuren är beckgrytan, rund, 4 m i diam och 0,4 m h.I mitten är en grop, rund, 1,2 m i diam o…

TÄNDSTICKSETIKETT
Skylt
Skylt
Skylt