Bro

Stenvalvbro, ca 14 m l (NV-SÖ), 6,5 m br och intill 2 m h, välvdi 1 spann, ca 2,5 m l, i kilat valv, av 0,2-0,3 m st stenar. På SVsidan av bron är en stenstolpe för räcke, 0,2x0,2 m st och 0,3 mh. På NÖ sidan är två stenstolpar för räcke, 0,2x0,2 m st och 0,4-0,8 m h. SV delen av bron är delvis raserad.Bron ligger i en gammal landsvägssträckning och är ej i bruk för landsvägstrafik.

OBS. Fritexte…