Kvarn

Kvarnlämning, 25x16 m (N-S), bestående av 1 dammvall, 1 vattenhjulsränna och 1 kvarnruin.Dammvallen är skarpt vinklad, 10 m l (NV-SÖ), 0,6 m br och 0,5-0,7m h på V sidan bäcken, 20 m l (N-S), 0,5-0,6 m br och 0,5-0,7 m hpå Ö sidan bäcken, av 0,2-0,4 m st stenar lagda i kallmur, genomfluten av bäcken på ett ställe, där även en träbjälke delvis löperöver bäckfåran (Ö-V).I anslutning till och S om ge…