Kvarn

Kvarnlämning, 15x15 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 dammvall och 1 kvarnruin?Dammvallen är belägen på N sidan av bäcken, 10 m l (N-S), 1-1,5 mbr och 0,5 m h, av 0,2-0,6 m st stenar.4 m Ö om dammvallen är kvarnruinen?, 10x4 m (N-S), med en diffus (Ö) och en tydlig (V) syllstensrad av 0,5-0,8 m st stenar.Invid kvarnruinen är bäckfåran stenfodrad.Möjligen har kvarnen sträckt sig över bäcken, då en ansaml…