Bytomt/gårdstomt

1) Bytomt, 100x40-50 m (NÖ-SV), NÖ delen är bebyggd idag, i SV delen är två uthusgrunder, varav en, enligt uppgift, smedjegrund.2) Gårdstomt, 65x40 m (Ö-V), bebyggd idag.Inlagd enligt äldsta tillgängliga karta, år 1845. Äldsta skriftliga namnbelägg enligt DAL: år 1584.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.