Boplats

Boplats utan synlig anläggning, okänd utsträckning, dock minst 60x30 m (Ö-V) med fynd av 1 flintskrapa, sparsamt med flintavslag och måttligt med kvartsbitar med avslagsspår.S om det markerade området ligger åkern i vall, men topografin antyder att boplatsen torde fortsätta.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.