Kemisk industri

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal och 1 beckgryta.Tjärdalen är totalt 15x5 m (NÖ-SV), varav rännan, 11x1,5-2 m och 0,5 m dj, omgiven i NV och SÖ av vallar, 1,5 m br och 0,3 m h. 1 mÖNÖ om dalen är en grop för tjärtunna, 2x1,5 m (NV-SÖ).3 m NV om gropen är beckgrytan, 3 m i diam och 0,3-0,4 m h. Invändigt, 1 m i diam och 0,7 m dj, kallmurad av 0,1-0,3 m st stenar medeldöppning åt Ö.