Fyndplats

Förvaringsplats för 1 flathuggen pilspets med tresidigt tvärsnittav gropkeramisk typ? med avbruten spets. Funnen i Jonstorp sn, Lönhult.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.