Kemisk industri

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal och 1 beckgryta.Tjärdalen är totalt 18x5 m (NNV-SSÖ), varav rännan, 14x2 m och 0,3- 0,6 m dj, i VSV och ÖNÖ omgiven av vallar, 1,5 m br och 0,1-0,2m h. I SSÖ avslutas rännan med en stenmur, 2 m l (ÖNÖ-VSV), 0,5 mbr och 0,5 m h, av 0,1-0,3 m st stenar lagda i kallmur. SSÖ om stenmuren är en grop för tjärtunna, 3x2 m (NNV-SSÖ) och 0,6 m dj.1,5 m SSV om…