Kvarn

Kvarn- och såglämning, 50x25-50 m (Ö-V), bestående av 1 dammvall,1 kvarnruin? och 1 sågruin.Dammvallen är ca 35 m l (N-S), 2-2,5 m br och 0,5-1,2 m h, kallmurad av 0,2-1 m st stenar med kärna av morän. Vallen är ej identifierbar på S sidan ån. Genombruten på två ställen. I det N genombrottet är trädetaljer till dammluckor bevarade.Kvarnruien? är svåravgränsad, ca 6 m l, antydd av en stensatt kantp…