Bro

Stenvalvbro, 13 m l (N-S), 3 m br och intill 1,7 m h, ursprungligen i 2 spann. Det N spannet är 3,5 m l, i kilat valv av 0,2-0,3 ml och 0,05-0,25 m tj stenar. Det S spannet är raserat och ersatt med en träbroläggning, 3,5 m l och 0,5 m br. Bron brukas endast somgångstig.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.